Emniyetli ortamlar sağlamak için, iş sağlığı ve güvenliğini her zaman birinci öncelik olarak değerlendirmeyi, çalışma koşullarını sürekli iyileştirmeyi, yönlendirici ve bilgilendirici faaliyetlerde  bulunmayı, hizmetlerimizin etkilerini ve risklerini en aza indirmeyi, hizmetlerimizi yasal yükümlülüklere  uygun olarak gerçekleştirip geliştirirken iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemini sürekli iyileştirmektir.

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu’nun 25/10/2013 tarih ve 20 sayılı kararı ile oluşturulmuştur.