VİZYON

Şanlıurfa’nın tarımsal ve gıda üretimini, yenilenebilir enerji ve turizm potansiyelini kullanarak, kişi başına düşen milli geliri  25 bin dolar  veya üzerine çıkarmak.  

MİSYON

Vizyonumuzu gerçekleştirmek için tüm paydaşlarımıza yol gösterici olmak ve sinerji oluşturmak.