Yasa ile belirlenmiş sınırlar çerçevesinde ve kalite yönetim sistemi kapsamında belirlenmiş hizmetleri, üyenin menfaatlerini ilke edinerek, talep, öneri ve şikâyetlerini hızlı bir şekilde sonuçlandırmak, yaşanan memnuniyetsizliklerin tekrar yaşanmaması için gerekli iyileştirmeleri yapmak üzere organizasyon kurmak ve bu amaca yönelik yeterli kaynak sağlayarak, hızlı etkin ve kaliteli hizmet sunmak.

Yönetim Kurulu’nun 02.10.2015 tarih ve 115 sayılı kararıyla belirlenmiştir.