Sürekli gelişen teknolojiyi yakından takip ederek, kalite ve hizmet standardını gelişen teknoloji doğrultusunda arttırmak.

Yönetim Kurulu’nun 02.10.2015 tarih ve 115 sayılı kararıyla belirlenmiştir