İnsan Kaynakları Politikası

ŞUTSO‘nun üye odaklı hizmet anlayışını sürdürebilmek üzere benimsediği insan kaynakları politikası şu şekildedir;

 -İnsan gücümüzü küresel boyutta kalıcı üstünlüğümüz haline getirmek,

-En önemli başarı anahtarımız insandır,  İşin gerektirdiği nitelik, yetenek ve bütçe imkânları doğrultusunda yeterli 

sayıda insan kaynağını istihdam etmek,

- Hizmet içi eğitimlerle mesleki ve kişisel anlamda sürekli gelişim ortamı hazırlamak,

- Görev tanımının gerektirdiği sorumluluk, risk, deneyim ve liyakat doğrultusunda ücret politikası yürütmek,

- Çalışanların kurum aidiyetini ve motivasyonunu ön planda tutmak,

- Çalışan performansını düzenli olarak izlemek ve  açık iletişimi desteklemek,

-  Çalışan öneri ve beklentilerini dikkate almak,

-  Çalışanlar arasında fırsat eşitliği yaratmak,

-  Çalışma hayatı ile ilgili yasa ve kuralları tam olarak uygulamak,

-  İnsan kaynakları politikasını gözden geçirmek ve sürekli iyileştirmektir.

 Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu’nun 25/10/2013 tarih ve 20 sayılı kararı ile oluşturulmuştur

Şanlıurfa Sanayi ve Ticaret Odası
Paşabağı Mahallesi Adalet Caddesi no: 9 ( Şanlıurfa Valiliği Arkası) Şanlıurfa/ TÜRKİYE
Online Ziyaretçi Sayısı: 14
2018 Toplam Ziyaretçi Sayısı: 89843
Geçmiş Yıl Ziyaretçi Raporları
Copyright © 2018 Şutso Bilgi İşlem, Uygulama BES