İŞ MAKİNESİ BELGE VE DÖKÜMANLARI

2015-08-14 09:20:55

İş Makinesinin Tanım Ve Kapsamı Nedir?

İş makineleri, yol inşaatı ile, tarım, sanayi, bayındırlık, milli savunma hizmetlerinde kullanılan; iş amacına göre üzerine çeşitli ekipmanlar monte edilmiş; karayolunda insan, hayvan, yük taşımasında kullanılamayan motorlu araçlardır.

Gerçek veya tüzel kişilere ait olan ve tarım kesiminde kullanılanların dışında kalan ve sanayi, bayındırlık ve diğer kesimlerde kullanılan iş makinelerinin, seferberlik ve savaş hali hazırlıkları çalışmalarında ülke içinde mevcut iş makinelerinin potansiyelinin belirlenmesi, devamlı olarak izlenmesi ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre tescili, odamızca yapılmaktadır.

İş Makinesini Tescile Yetkili Kuruluşlar Hangileridir?

1.Kamu kuruluşlarına ait olanlar ilgili kuruluşlarca,

2.Özel ve tüzel kişilere ait olanlardan;

a) Tarım kesiminde kullanılanlar ziraat odalarınca,

b) Tarım kesiminde kullanılanların dışında kalan ve sanayi, bayındırlık ve diğer

Kesimlerde kullanılanların üyesi oldukları ticaret, sanayi veya ticaret ve sanayi odalarınca tescilleri yapılır.

 

İş Makinesinin Tescili Neden Zorunludur?

Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin 28. maddesi uyarınca, bütün motorlu araçlar ile ilgili Yönetmelik’te tescili zorunlu kılınan motorsuz araçların sahipleri araçlarını, yetkili kuruluşa tescil ettirmek ve tescil belgesi almak mecburiyetindedirler.

 

İş Makinesinin Satış Ve Devirleri Nasıl Yapılır?

Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 36. maddesi uyarınca araçların satış ve devirlerinin noter aracılığıyla yapılması zorunludur. Bunun dışında yapılan her türlü satış ve devirler geçersizdir.

Tescilli araçları noter senedi ile satın veya devir alanlar, ilgili tescil kuruluşuna müracaat ederek, bu araçlarını tescil ettirmek ve adlarına tescil belgesi almak zorundadırlar.

 

İş Makinesi Tescil Belgesi Düzenleme Evrakları Hangileridir?

Tescil belgesi düzenletmek üzere müracaatta bulunan firma veya şahısların müracaat sırasında ibraz etmeleri gereken evraklar:

A. İlk defa tescili yapılacak ( sıfır) İş makineleri için;

-Fatura Aslı

- İş makinesi ithal edilmiş ise faturaya ek olarak gümrük giriş beyannamesi ve gümrük vergisinin ödendiğine dair makbuzu

- İş makinesi sahibine ait nüfus cüzdan fotokopisi (Şahıslar için),

- İş makinesi tüzel kişilik adına ( şirket adına ) tescil edilecek ise şirket imza sirküsü aslı, yetkili kimlik fotokopisi veya varsa yerine vekâletten vekili ve firmanın kaşesi.

- İş makinesi Satın alındığı tarihten itibaren 90 gün içerisinde tescillini yapmak üzere Odamıza başvuruda bulunması gerekmektedir.

- Teknik belge (Makine Mühendisleri Odası’na kayıtlı bir makine mühendisi tarafından düzenlenmiş ve onaylanmış olacak) Teknik Belge örneği için tıklayınız.

 

B. 2. El İş makineleri için;

- Noter satış sözleşmesi aslı,

- Noter tarafından iptal edilen satıcı firmaya ait İş Makinası Tescil Belgesi Aslı

- İş makinesi sahibine ait nüfus cüzdan fotokopisi (Şahıslar için),

- İş makinesi tüzel kişilik adına ( şirket adına ) tescil edilecek ise şirket imza sirküsü aslı, yetkili kimlik fotokopisi veya varsa yerine vekâletten vekili ve firmanın kaşesi.

 

Yukarıda anılan belgelerin ( noter satış sözleşmesi ya da iş makinası sıfır olarak satın alınır iken ilgili bayiden alınan faturanın)  ibraz edilememesi durumunda mahkemeden alınacak sahiplik belgesi. ( Bu durum daha önceden tescil edilmemiş iş makinaları için geçerlidir.)

(Yukarıda belirtilen sahiplik belgelerinin aslı veya noter tasdikli sureti ibraz edilecektir)

 

C. Veraset ilamı.

-Veraset ilamı aslı,

- İş makinesi sahibine ait ikametgâh belgesi (Şahıslar için),

- İş makinesi sahibine ait nüfus cüzdan fotokopisi (Şahıslar için),

- Veraset intikal harcı makbuzu aslı

 

D. Zayi İşlemi.

- Gazete İlanı aslı (Herhangi yerel  bir gazeteye araç plaka no ve kaybedilen Tescil Belgesinin kart seri Numarası, araç sahibinin firma unvanı İle kayıp ilanı verilir.) örneğin adıma ya da firmamız adına kayıtlı bulunan ……………… plakalı iş makineme / makinemize ait  A- ………. Numaralı Tescil belgemi / belgemizi kaybettim/ kaybettik. Hükümsüzdür. İsim soy isim ya da firma unvanı

- Ayrıca İş makinesi şahıs adına ise şahsın kendisi, şirket adına ise; şirket imza sirküsü aslı, yetkili kimlik fotokopisi veya varsa yerine vekâletten vekili ve firmanın kaşesi.

E. Unvan Değişikliği

- Eski İş Makinası Tescil Belgesi Aslı,

- İş makinesi sahibi Firmaya ait Oda sicil kayıt sureti aslı

- Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi onaylı sureti (Unvan değişikliği ile ilgili gazete olacak),

- şirket imza sirküsü aslı, yetkili kimlik fotokopisi veya varsa yerine vekâletten vekili ve firmanın kaşesi.