Dolaşım ve Menşe Belgelerinin Elektronik Ortamda Düzenlenmesi Hk.

2018-07-20 10:27:23
Okunma Sayısı: 67

Sayın Üyemiz;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden Odamız'a gelen yazıyla Ticaret Bakanlığı'ndan alınacak ikinci bir talimata kadar Avrupa Birliği'ne yapılan ihracatta düzenlenen belgelerin (A.TR,EUR.1 ve EUR.MED) onay ve vize işlemleri mevcut durumda olduğu gibi elektronik olarak gerçekleştirilmekle birlikte, söz konusu belgelerin MEDOS sistemi üzerinden çıktısının alınmasını takiben belgelerde yer alan "gümrük vizesi" kutusunun ilgili gümrük memurunca ayrıca imzalanması gerektiği kaydedilmiştir.

Bilgilerinize saygıyla sunulur.