Taklit ve Tağşiş Edilmiş Ürünler Hk.

2018-04-10 08:37:49
Okunma Sayısı: 192

Sayın Üyemiz,

Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımızca 23.03.2018 tarihinde yayımlanan kamuoyu duyurusunda; Ülkemizde gıda güvenirliğinin sağlanması,gıdalarda taklit ve tağşişin önlenmesi,sağlığın ve tüketici menfaatlerinin korunması ile sektörde haksız rekabetin engellenmesi amacı ile gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemelerin üretim,işleme ve dağıtımının tüm aşamalarında resmi kontrol faaliyetlerinin Bakanlık olarak yürütüldüğü,5996 sayılı “Veteriner Hizmetleri,Bitki Sağlığı,Gıda ve Yem Kanunu” ve bu Kanun kapsamında hazırlanan “ Gıda ve Yemin Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelik ” gereğince; laboratuar sonucuyla taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen gıdaları üreten/ithal eden,kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş,değiştirilmiş gıdaları üreten ve/veya satan firmaların adı,markası,parti ve/veya seri numarasını içeren bilgilerin,Bakanlığın internet sitesinde duyurular (https://www.tarim.gov.tr/Lists/Duyuru/Attachments/606/Ifsa.pdf) bölümünde yayımlanmıştır.Takip etmeniz önem arz etmektedir.

Bilgilerinize saygıyla sunulur.