Dünya Arı Günü Hk.

2018-03-05 08:53:41
Okunma Sayısı: 338

Sayın Üyemiz;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden odamıza gelen yazıda; Ülkemizin de aralarında bulunduğu 115 ülkenin ortak sunuculuğunda 20 Mayıs tarihinin "Dünya Arı Günü" ilan edilmesine yönelik karar tasarısının 20 Aralık 2017 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda oybirliği ile kabul edilmiştir. Konu ile ilgili Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yazısı ekte yer almaktadır.

Bilgilerinize saygıyla sunulur.

 

http://www.sutso.org.tr/upload/images/disticaret/dunya-ar%C4%B1-gunu.pdf