İSO Çevre Ödülleri Hk.

2018-02-23 06:57:13
Okunma Sayısı: 278

Sayın Üyemiz,

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından 2018’in ikinci çeyreğinde “İSO Çevre Ödülleri” törenle sahiplerini bulacak.

İSO üyesi şartı aranmaksızın sanayi vasfı taşıyan firmaların katılabileceği ödüller kapsamında; 2015, 2016 ve 2017 yıllarında başlamış, sürdürülmekte olan veya üretim ve uygulaması gerçekleştirilmiş "inovatif çevre dostu ürün", "çevre dostu uygulama" ile "çevre ve sürdürülebilirlik yönetimi çalışmaları" kategorilerinde, KOBİ ve Büyük Ölçekli olmak üzere ayrı ayrı ödül verilecektir.

Toplumun tüm kesimlerinde çevre ve sürdürülebilirlik farkındalığını artırmak için İSO Çevre Ödülleri'ne firmaların yanı sıra akademisyenler çevre ve sürdürülebilirlik konusundaki akademik çalışmaları, Odalarımız da dâhil tüm kurum ve kuruluşlar (kamu kuruluşlun, belediyeler, sivil toplum kuruluşları, birlikler, odalar, üniversiteler, okullar, teknoloji geliştirme bölgelerindeki firmalar) da çevre ve sürdürülebilirlik alanında hayata geçmiş proje ve uygulamaları ile "Özel Kategoriler" kapsamında başvuruda bulunabilecektir. Son başvuru tarihinin 16 Mart 2018 olduğu söz konusu ödüllere ilişkin detaylı bilgi ve başvuru formu http://www.iso.org.tr/iso-cevre-odulleri/  linkinde yer almaktadır.

Bilgilerinize saygıyla sunulur.