Gümrük Eşya Takip ve Analitik Performans Programı (GET-APP)

2018-02-14 10:50:36
Okunma Sayısı: 365

Sayın Üyemiz,
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) odamıza ulaşan yazıda; Gümrük ve Ticaret Bakanlığımızın, Gümrük Eşya Takip ve Analitik Performans Programı (GET-APP); adıyla yepyeni bir sistem hayata geçirdiği belirtilmekte olup, anılan program ile gümrük işlemlerinin dış ticarete erbabı tarafından eş zamanlı takibinin yapılabileceği vurgulanmaktadır.

Bahsi geçen program hakkında detaylı bilgiye https://www.gtb.gov.tr/duyurular/gumruk-esya-takip-ve-analitik-performans-programi-getapp ulaşılabilmektedir.
 
Söz konusu uygulama hakkında detaylı bilgiye ekten ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinize saygıyla sunulur.

Ek Bilgi Notu için lütfen tıklayınız.