Poliçe - Akreditif İskonto Programı

2015-07-13 14:38:17
Okunma Sayısı: 1124

http://www.eximbank.gov.tr/TR,1400/police---akreditif-iskonto-programi-img-srchttpswwwexim-.html

Poliçe - Akreditif İskonto Programı 
 Bankamızca, ihracatçı, ihracata yönelik mal üreten imalatçı ve imalatçı-ihracatçı firmaların orta-uzun vadeli (360 gün ve üzeri) satış imkanlarının arttırılması ve sevk sonrası aşamada finansman ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla uygulamaya konulan program kapsamında vadeli poliçeler ile ihracat akreditifleri iskonto edilmektedir.