Genel Sekreter Yardımcılığı

Genel Sekreter Yardımcısı                                              Genel Sekreter Yardımcısı

  Nihal DÖRTKARDEŞ                                                   İbrahim Halil HAYIRLI

0414 318 18 00 - 201                                                        0414 318 18 00 - 202