K Türü Yetki Belgesi Birimi

Birim Sorumlusu                                                                      Personel                                                 Personel

Aydın KORKMAZ                                                              Mahmut ALPAY                                 Kürşat RASTGELDİ    

0414 318 18 00 - 150                                                        0414 318 18 00 - 151                             0414 318 18 00 - 152