Sanayi Birimi

Birim Personeli                                                   

            İ. Halil AL (Birim Sorumlusu)                                                    R. Aytaç İZGÖRDÜ

                      0414 318 18 00  Dahili: 140                                                   0414 318 18 00 Dahili:141

----------------------------------------

Kapasite Raporu İçin Gerekli Evrakların Listesi

1. Kapasite Dilekçesi İçin Tıklayınız...

2. Makine Listesi Formu İçin Tıklayınız...

Yerli Mali Belgesi İçin Gerekli Evrakların Listesi

1. Yerli Malı Belgesi Başvuru Dilekçesi İçin Tıklayınız...

2. Katkı Oranı Hesap Cetveli İçin Tıklayınız...

3. Taahhütname İçin Tıklayınız...

Türk Malı Belgesi İçin Gerekli Evrakların Listesi

1. Onay Dilekçesi İçin Lütfen Tıklayınız...

2. Satın Alma Yetki Belgesi İçin Lütfen Tıklayınz...

3. Taahhütname İçin Lütfen Tıklayınız...

4. Satış ve Onay İçin İstenen Evraklar Lütfen Tıklayınız...